12 kwietnia 2023 roku w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku odbył się finał XXI Olimpiady Znajomości Afryki – czytamy na portalu misyjne.pl.

Do Kokotka przyjechało 82 finalistów reprezentujących wszystkie województwa. W środę pisali finałowy test, którego wyniki zostały ogłoszone tego samego dnia. Test dotyczył: antropologii, historii, politologii, misjologii, przyrody oraz geografii tego fascynującego kontynentu. Finał trwał 90 minut, a test, który rozwiązywali uczestnicy składał się z 70 pytań wielokrotnego wyboru. Finaliści zdobyli od 19 do 57 punktów. 24 finalistów, którzy zdobyli ponad 40 punktów, wywalczyło tytuł laureatów, co pozwala im dostać się na wymarzone kierunki studiów.W tym roku trzy pierwsze miejsca zajęli:

1. Sandra Łoś (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie) i Mikołaj Chochorek (V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie);
2. Jan Księżopolski (XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie);
3. Maciej Rybarczyk (IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika) i Maksymilian Kwak (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie).

Po napisaniu testu o. dr hab. Marcin Wrzos OMI oraz Karolina Binek z misyjne.pl i z „Misyjnych Dróg” przedstawili prezentację dotyczącą misji oblackich w Afryce, przybliżając uczestnikom rzeczywistość misyjną m.in. Kamerunu, Madagaskaru i Ghany, jak i wolontariatu misyjnego.

O olimpiadzie

Olimpiada jest trójnostopniowa:
– eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
– eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
– eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.
Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Misjologii WT), a przewodniczącym komitetu głównego olimpiady jest – o. prof. Jarosław Różański OMI. Do komitetu naukowego należą wybitni afrykaniści i misjolodzy z Europy i Afryki: dr Jean Claude Angoula CSSP (Centre Saint Augustin de Dakar, Senegal), dr Lucjan Buchalik (MMŻ), prof. UKSW Dominika Gardzińska-Żukowska, dr Jacek Górka OFM (Jordan University College, Tanzania), prof. UKSW Wojciech Kluj OMI, dr hab. Jacek Łapott (US), dr Małgorzata Madej (Prodoteo), dr Katarzyna Mich (Instytut Mazenodianum), ks. prof. Faustin Nyombayire (UTAB, Rwanda), prof. Jacek Pawlik SVD (UWM), prof. UPH Robert Piętek, dr Kinga Puchała (Instytut Mazenodianum), dr Marek Rostkowski OMI (Instytut Mazenodianum), dr Constantine Rupiny (Uganda), dr Darek Skonieczko (PME), dr Kazimierz Szymczycha SVD (KEP ds. Misji), prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD, dr hab. Marcin Wrzos OMI (Instytut Mazenodianum) i prof. Maciej Ząbek (UW).

Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi
Fot. Karolina Binek/Misyjne Drogi

Źródło: misyjne.pl