Misja Szkoła to projekt pomocy duchowej i materialnej ofiarowanej konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne.

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Dziecko, które jest wspierane, dwa razy w roku wysyła listy za pośrednictwem „Misyjnych Dróg” do „rodziców adopcyjnych”. „Rodzice adopcyjni” śledzą postępy dziecka w ciągu roku. Również „rodziny adopcyjne” mogą za pośrednictwem „Misyjnych Dróg” wysyłać swoje listy do adoptowanego dziecka. Udziału w projekcie mogą podjąć się tak rodziny jak i osoby prywatne oraz instytucje, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne.

Projekt “Misja Szkoła” obejmuje sześć szkół związanych z oblatami. Cztery na Madagaskarze, jedną w Indiach i jedną w Bangladeszu. Programem pomocy została objęta także placówka w Pharping w Nepalu. Dzięki akcji „Misja Szkoła” co roku ok. 800 dzieci może się uczyć. Edukacja to najlepszy sposób na wyjście z biedy w krajach globalnego Południa.

Można również się z nami skontaktować pod numerem telefonu 61 839 91 44; 511 493 653 lub mejlowo anna.miszka@misyjnedrogi.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ