Światło Miłości. Chcemy nieść je do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, w których piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Wiemy, że nie uszczęśliwimy całego świata, ale możemy uszczęśliwić konkretnego człowieka. Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi, którzy są powierzeni trosce Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, sytuacja ludzi jest dramatyczna. Cierpią z głodu, nie mają dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, brakuje im dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. Ludzie, zwłaszcza w Afryce, stają się ofiarami bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych. Nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami.

Dzięki naszym działaniom i możliwości odliczenia 1,5% podatku dochodowego na cele misyjne sytuacja potrzebujących w krajach globalnego Południa może się poprawić.