To instytut naukowy powołany do refleksji misjologicznej, kulturoznawczej, antropologicznej i religioznawczej nad działalnością misyjną Kościoła. Instytut prowadzi sympozja i badania naukowe. Organizuje także szkolenia dla wolontariuszy udających się na misje i dla personelu pastoralnego, medycznego i socjalnego na misjach. Współpracuje z jedyną w kraju katedrą misjologii działającą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytutem kieruje misjolog o. prof. Jarosław Różański OMI.