Dane teleadresowe:

Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów MN
ul. Ostatnia 14a, 60-102 Poznań

e-mail: sekretariat@prokuramisyjna.pl
tel: 61 830 76 31

NIP 779-245-38-37
REGON 004801932-00032
KRS 0000327951

Rachunki bankowe:

PLN 18 1020 4027 0000 1202 0031 7198
EUR 21 1020 4027 0000 1202 1631 9040
USD 91 1020 4027 0000 1602 1631 9039
AUD 53 1020 4027 0000 1002 1632 8456

PKO BP SA – SWIFT/BIC: BPKOPLPW