o. Wiesław Chojnowski OMI
Dyrektor Prokury Misyjnej

Oblat Maryi Niepokalanej ur. 15 sierpnia 1974 r. w Łomży, misjonarz na Madagaskarze w latach 2005 – 2009. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Markowicach. W 1996 r. wstąpił do nowicjatu w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pierwsze śluby złożył 8 września 1997 r. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze k. Wolsztyna i tam też 19 czerwca 2004 przyjął święcenia kapłańskie. W roku akademickim 2004 – 2005 w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowywał się do pracy misyjnej na Madagaskarze.

Praca misyjna na Madagaskarze: nauka języka i kultury malgaskiej – Fianarantsoa (2005 – 2006), Ambinanindrano (2006 – 2009). Od lipca 2013 r. pracuje w Prokurze Misjonarzy Oblatów M.N. Od 17 lutego 2023 r. pełni funkcję dyrektora Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

o. Dariusz Buczek OMI

Oblat Maryi Niepokalanej, kapłan, ur. 24.01.1968 r w Biłgoraju. 8 września 1989 roku złożył pierwsze śluby zakonne na Świętym Krzyżu. W 1996 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i rozpoczął posługę katechety w Gorzowie Wlkp. i Iławie. W 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie w Obrze i po nich został skierowany do Siedlec, gdzie pracował jako duszpasterz. W latach od 2003 do 2022 pełnił posługę ekonoma w wielu domach oblackich. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie ekonomicznym.

Od 20 kwietnia 2022 roku został skierowany do pracy w Prokurze Misyjnej, gdzie pełni funkcję dyrektora administracyjno-finansowego.

o. Marcin Wrzos OMI

Oblat Maryi Niepokalanej, kapłan, ur. w 1977r. w Szubinie. Doktor habilitowany nauk teologicznych o specjalności teologia środków społecznego przekazu (teologia komunikacji i mediów) oraz misjologii. Ukończył również studia magisterskie z nauk politycznych i dziennikarstwa na UAM (2008), a także studia podyplomowe z polonistyki na UJ (2016) oraz z ochrony danych osobowych UKSW (2018). Autor artykułów dotyczących misji w środkach społecznego przekazu i wykorzystania środków społecznego przekazu na misjach oraz kilku książek naukowych o tematyce misyjnej. W latach 2009/2010 był na Madagaskarze, a w roku 2020 w Kamerunie i w Czadzie.

Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Pomysłodawca i współorganizator akcji: „Misja Szkoła” oraz „Misjonarza na Post”. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Zajmuje się dialogiem z religiami niechrześcijańskimi, a szczególnie Islamem (pomysłodawca i współtwórca „Kalendarza Trzech Religii” wydawanego od 2018r.). Prowadzi wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym UKSW i USz. Od 2019 r. członek Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Od 2009r. jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej „Misyjne Drogi”, które wydaje czasopismo o tej samej nazwie oraz portalu internetowego misyjne.pl (od 2016r.) W Prokurze Misyjnej posługuje od 2016r. Od 2017 r. członek zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

o. Mateusz Zys OMI

Oblat Maryi Niepokalanej, kapłan, ur. 14 marca 1990r. w Pruszkowie. Po ukończeniu liceum w Warszawie, a następnie studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, wstąpił do zgromadzenia w 2014r. Po roku zakończył nowicjat, składając pierwsze śluby 8 września 2015r. Później rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, a po 2 latach został skierowany do Międzynarodowego Scholastykatu Rzymskiego, gdzie studiował teologię przez 3 lata i złożył śluby wieczyste 1 maja 2020r. Następnie wrócił do Obry, żeby dokończyć formację w Polsce. W 2021r. odbywał staż diakoński w Kodniu, a 21 maja 2022r. został wyświęcony na kapłana i skierowany do posługi w Prokurze Misyjnej, którą rozpoczął 1 lipca 2022r. Pomaga w redakcji Misyjnych Dróg i portalu misyjne.pl. Jest też odpowiedzialny za stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis.