„Misyjne Drogi” wydajemy nieprzerwanie od 1983 r. Na łamach naszego dwumiesięcznika informujemy o pracy i sytuacji misjonarzy na całym świecie. Publikujemy ciekawe
wywiady i barwne fotoreportaże. Staramy się pokazać, jak różnorodne i bogate są misje prowadzone przez Kościół katolicki.

Każdy numer „Misyjnych Dróg” to przewodnik po konkretnym temacie. Misje bowiem można „ugryźć” od bardzo wielu stron. Staramy się, by nasze mówienie o misjach dotykało zarówno tematów ważnych zawsze (np. rola kobiet na misjach czy kwestia ochrony środowiska), ale nie unikamy też tematyki bieżącej. Dwa numery skupiliśmy wokół walki z epidemią koronawirusa w krajach misyjnych, sporo miejsca poświęciliśmy też tematowi wojny w Ukrainie. Poza wiodącym tematem w każdym numerze prezentujemy też listy od misjonarzy z całego świata. W każdym wydaniu „Misyjnych Dróg” można też znaleźć dodatek dla dzieci – „Misyjne Dróżki Dreptaka Nóżki”.

Wielu Czytelników prenumeruje nasze czasopismo. Zachęcamy, by w ten sposób wspierać misje, a jednocześnie regularnie otrzymywać do swojej skrzynki każdy kolejny numer dwumiesięcznika. „Misyjne Drogi” można kupić też w wielu parafiach, w Empikach, a na stronie misyjne.pl możliwa jest lektura wersji elektronicznej czasopisma.

Prenumerata roczna: 42 zł
Prenumerata półroczna: 21 zł

ZAMÓW PRENUMERATĘ