14 kwietnia w godzinach popołudniowych odszedł do Pana śp. o Wojciech Wojtkowiak OMI. Przeżył 79 lat, w życiu zakonnym 58., w Chrystusowym kapłaństwie 52. 

Wojciech Wojtkowiak urodził się 14 lutego 1944 roku. Pochodził z oblackiej parafii Chrystusa Króla w Poznaniu. Po wstąpieniu do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, złożył pierwszą profesję zakonną 1 listopada 1964 roku. W trakcie formacji zakonno-kapłańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze składa profesję wieczystą w 1968 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1970 roku.

Przez wiele lat posługiwał wśród przedstawicieli Pierwszych Narodów w Kanadzie (Indian), mieszkając z nimi w rezerwatach, m.in.: Sue, Asiniboy, Cri. W sumie pod swoją opieką miał wszystkie 25. rezerwaty leżące na terenie diecezji Regina. Wcześniej posługiwał w duszpasterstwie polonijnym w: Toronto, Welland Ontario oraz w parafii Lestock (Saskatchewan). W związku z wiekiem i chorobami zamieszkał w oblackiej wspólnocie w Winnipegu.

Requiescat in Pace!

Źródło: oblaci.pl