Módlmy się, aby młodzi ludzie wezwani do pełni istnienia odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.

Komentarz

Maryjo, przychodzimy dziś do Ciebie jak do Matki, aby opowiedzieć Ci o naszej młodości. O młodości, która jest trudna dla każdego, młodości, która straciła swoje autorytety. Nie wiemy, kogo słuchać, i nie wiemy, jak odnaleźć się w dorosłym życiu. Młodzi nie myślą dziś o powołaniu, jakie czeka w nich na odkrycie. Wielu młodych nie chce otrzymać powołania do służby w Kościele. Może dlatego, że nie jest łatwo zmierzyć się z wszelkimi przeciwnościami? Może też dlatego, że dziś służba w ogóle nie jest modna? Wielu boi się poświęcić całym sercem Tobie, Matko, Twemu Synowi Jezusowi, a nawet drugiemu człowiekowi w małżeństwie. Zapominamy, że jesteśmy wezwani do pełni życia. Klęczymy więc u Twoich stóp, Maryjo, aby poprosić Cię o prowadzenie w dorosłości. Prosimy o pokazanie Drogi i Prawdy, którą jest Jezus. Maryjo, poprowadź nas do zasłuchania w Jego słowa.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Jezusa ukrytego…

Modlitwa uwielbienia

Ty pouczasz nas swoim Słowem. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty dla nas oddałeś życie. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty w sakramencie pokuty dajesz nam ciągle nową szansę. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty nas karmisz swoim Ciałem. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty przez przykład świętych dajesz nam wzór pięknego dążenia do świętości i pouczasz, że świętość jest możliwa w każdym wieku. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty potrzebujesz naszego zaangażowania do służ-by w Kościele. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Ty wzywasz nas jak bogatego młodzieńca do pójścia za Tobą. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu…

Śpiew: Przyjdźcie do mnie wszyscy

Modlitwa dziękczynienia

Ty, Boże, jesteś wszechmocny, jesteś z nami i w nas, dlatego składamy Ci dziękczynienie.

Dziękujemy Ci za udzielone sakramenty, za odpuszczanie grzechów i za umocnienie wiary w sakramencie bierzmowania. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za powołanie do służby w Kościele. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za łaski, które w nas obficie wlewasz. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za każde wsparcie w trudnych i ciężkich chwilach naszego życia. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za otoczenie nas swoją opieką, za rodziców i całą rodzinę, a także przyjaciół i osoby, które spotykamy na naszej drodze. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za Maryję, którą dałeś nam jako matkę, że możemy odkrywać Jej obecność i pomoc w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Jezu…

Dziękujemy Ci za to, że dla naszej służby jest miejsce w działalności Kościoła. Dziękujemy Ci, Jezu…

Śpiew: Do Twej dążym kaplicy

Modlitwa wstawiennicza

Jezu, wciąż potrzebujemy Twojego wsparcia i światła w naszym codziennym życiu, abyśmy wypełniali Twoją wolę, dlatego przedstawiamy Ci nasze prośby.

– Módlmy się o nowe powołania w Kościele: do służby misyjnej, zakonnej i kapłańskiej, aby wybranym nie zabrakło odwagi wiary do głoszenia Dobrej Nowiny. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas…

– Módlmy się za ludzi młodych, aby odnaleźli swoją drogę powołania i zrealizowali Boże wezwanie do pełni życia. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas…

– Módlmy się za rodziców – o zdrowie, o wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci, aby od Maryi uczyli się służyć nowemu życiu, rodzinie i Kościołowi, a także o miłość dla nich. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas…

– Módlmy się za wszystkie dzieci świata, aby w Maryi odnalazły swoją matkę i od Niej uczyły się zasłuchania w Słowo Boże. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas…

– Módlmy się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza zmarłych misjonarzy i misjonarki, aby dostąpili życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas…

Modlitwa przebłagania

Panie Jezu, jesteś tutaj obecny w Najświętszym Sakramencie. Ty wiesz, że chcemy Cię uczynić naszą Drogą, Prawdą i Życiem, ale ciągle ulegamy lenistwu, wybieramy łatwiznę, unikamy odpowiedzialności i wypieramy się Ciebie, idąc za tym, co niesie świat. Przebacz nam grzechy i zaniedbania, szczególnie za przejście obojętnie obok potrzebujących, brak troski o relacje rodzinne i przyjacielskie oraz brak chęci do służby i zaangażowania w dobre dzieła. Zmiłuj się nad nami, odnów nasze serca i naszego ducha. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wolontariusze ze Zdzieszowic, Grodziska i Rozmierki pod opieką s. Gizeli Tatoj

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne/misyjne.pl