W VI niedzielę wielkanocną, 14.05.2023 r., w oblackiej parafii pw. św. Jana Pawła II w Opolu odbyła się niedziela misyjna i pierwsze regionalne spotkanie Przyjaciół Misji. To historyczne wydarzenie. Powstała nowa grupa Przyjaciół Misji w parafii.

Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów

W obecności ks. Andrzeja Ochmana, kanclerza kurii w Opolu, który przewodniczył Mszy świętej o godz. 12.00, o. Wiesław Chojnowski OMI wręczył nominację Referenta misyjnego o. Mariuszowi Boskowi OMI oraz nominację Zelatorki pani Karolinie Marciniak.

Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów

Oficjalnie zainaugurowano istnienie nowej grupy Przyjaciół Misji. Mszę świętą koncelebrował o. Krzysztof Tarwacki OMI i o. Krzysztof Machelski OMI, misjonarz z Ukrainy, który wygłosił kazanie.

Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów

Po Mszy świętej odbyło się tradycyjne spotkanie w salce, w którym wzięło udział 36 osób. Byli tam również delegaci Przyjaciół Misji z Katowic, Lublińca i z Dąbrowy.

Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów

W namiocie misyjnym, gdzie była pani Katarzyna Marcinkowska, parafianie, Przyjaciele Misji i sympatycy mogli zaopatrzyć się w kawy misyjne, herbaty misyjne oraz dewocjonalia przywiezione z misji.

Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów
Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów
Fot. Arch. Misjonarzy Oblatów