W systemie edukacyjnym Hongkongu wrze. Po wprowadzeniu minimalnego limitu naboru do pierwszych klas, przed groźbą utraty finansowania edukacji z pieniędzy publicznych stanęło pięć szkół podstawowych w ponad siedmiomilionowej metropolii. Jedną z nich jest prowadzona przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej szkoła podstawowa Po Yan w Wong Tai Sin – czytamy na portalu oblaci.pl.

Do pierwszej klasy zgłosiło się 15 uczniów – Biuro Edukacji ustaliło limit na poziomie 16 uczniów na pierwszy rok edukacji. Instytucja państwowa odrzuciła możliwość rewizji w przypadku oblackiej placówki, nie pomogły też protesty rodziców i absolwentów placówki.

W zeszłym miesiącu rodzice i uczniowie trzymali transparenty z napisem: „Po Yan jest moim domem”, czekając na ministra edukacji Choi. Niestety Biuro Edukacji w przypadku katolickiej szkoły nie zmieniło decyzji. Cztery pozostałe placówki ocalały – władze pozwoliły im, albo na prowadzenie prywatnych klas Primary One, albo na połączenie z innymi szkołami. Szkoła katolicka wciąż walczy o swoją tożsamość, po blisko 60 letniej historii grozi jej całkowite zamknięcie w 2026 roku.

Fot. wikipedia / Exploringlife – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51746391

W ostatnich latach wiele osób opuszcza Hongkong. Mieszkańcy miasta mają też mniej dzieci. Oba trendy wpłynęły na ogólną liczbę uczniów w Hongkongu. W bieżącym roku o miejsce w szkole podstawowej ubiegało się zaledwie 43 755 uczniów. Liczba ta spadła o 10 procent z 48 080 uczniów w zeszłym roku.

Oblacka szkoła podstawowa Po Yan na Kowloon została założona w 1965 roku. Kształci i wychowuje uczniów w wartościach katolickich. Motto szkoły brzmi: „Kochać Boga i kochać drugiego człowieka”. Oprócz wymaganej programem nauczania edukacji, prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych, w tym kształtuje w najmłodszych idee wolontariatu w duchu charyzmatu oblackiego.

Źródło: oblaci.pl