Oblacki klasztor w Obuchowie stanowi jeden z punktów pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Sytuacje życiowe wielu ludzi komplikuje trwająca wojna, która wymusiła także migrację ludności na terytorium Ukrainy. Miejscowa wspólnota oblacka zorganizowała wszechstronną pomoc – czytamy na portalu oblaci.pl.

To w miejscowej kuchni klasztornej wypiekany jest chleb dla potrzebujących, który m.in. trafia na ulice Kijowa. Tutaj działa także bezpłatna poradnia medyczna. Dzięki pomocy Polskiej Prowincji oraz prywatnych darczyńców zaadoptowano pomieszczenia klasztorne, które służą potrzebującym. Tutaj mogą spędzać czas, zjeść ciepły posiłek. Korzystający z oblackiej pomocy chętnie również angażują się w drobne prace wokół klasztoru.

Źródło: oblaci.pl