W dniach 25-27 września w domu zakonnym w Poznaniu odbyło się spotkanie Prokury Misyjnej i referentów misyjnych z poszczególnych domów oblackich w Polsce.

Uczestniczyło w nim dwunastu misjonarzy oblatów referentów oraz oblaci posługujący w Prokurze Misyjnej, jak również s. Urszula Wasiak. Zauważono, że jednym z obiecujących czynników jest stały wzrost Przyjaciół Misji Oblackich. Podczas Eucharystii rozpoczynającej spotkanie prowincjał Polskiej Prowincji – o. Marek Ochlak OMI – przypomniał historię misji polskich oblatów oraz dzieła, które koordynuje pomoc misjonarzom – Prokury Misyjnej. Przy okazji przywołał wielkie postacie, które położyły podwaliny pod sprawne funkcjonowanie instytucji – oo. Walentego Zapłatę OMI, Alfonsa Kupkę OMI oraz Antoniego Kurka OMI.

fot. Wiesław Chojnowski OMI / Prokura Misyjna

Ponad 42 tys. Przyjaciół Misji Oblackich

Spotkania robocze rozpoczęły się od świadectwa pracy misyjnej w kanadyjskiej Arktyce o. Daniela Szwarca OMI. Następnie głos zabrał o. Wiesław Chojnowski i zwrócił uwagę na stały wzrost liczby Przyjaciół Misji Oblackich, począwszy od roku 2013, kiedy było ich 25 tys., do roku 2023, kiedy liczba ta wyniosła ponad 42 tys.

W trudnych czasach dla Kościoła, jest to ważny znak, że ludzie chcą być w tym stowarzyszeniu i chcą angażować się w sprawy misji oblackich. Warto o te grupy dbać szczególnie, tym bardziej, że żyją naszym charyzmatem – wskazywał o. Wiesław Chojnowski OMI.

Fot. Michał Jóźwiak / Misyjne Drogi

Następnie przedstawiono działanie poszczególnych struktur występujących w ramach Prokury Misyjnej: Stowarzyszenia Przyjaciół Misji, dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”, wielu inicjatyw pomocowych misjom, portalu misyjne.pl oraz Stowarzyszenia Lumen Caritatis.

fot. Wiesław Chojnowski OMI / Prokura Misyjna

Później pośród uczestników spotkania nastąpiła wymiana pomysłów na szerszą animację misyjną przede wszystkim w oblackich wspólnotach parafialnych. Podjęto także kwestię tego, jak powinny przebiegać regionalne zjazdy Przyjaciół Misji.

fot. Wiesław Chojnowski OMI / Prokura Misyjna

Z referentami misyjnymi spotkał się również prowincjał – o. Marek Ochlak OMI. Przypomniał zapisy aktualnego Dyrektorium Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Zwrócił uwagę na cele działalności Prokury Misyjnej, a także zasady formacji misyjnej w parafii oraz wsparcia duchowego i materialnego misji, jak i różnego rodzaju ubogich.

fot. Wiesław Chojnowski OMI / Prokura Misyjna

Referat na temat misyjności według papieża Franciszka wygłosił o. dr hab. prof. UKSW Wojciech Kluj. W spotkaniu uczestniczyli referenci misyjni z Gdańska, Grotnik, Lublińca, Świętego Krzyża, Wrocławia, Iławy, Katowic, Bodzanowa, Gorzowa Wlkp., Opola, Kodnia i Poznania.