W miniony weekend w Prokurze Misyjnej w Poznaniu odbyła się sesja formacyjna dla zelatorów i kolporterów, w której wzięło udział 11 osób ze wspólnot Przyjaciół Misji Oblackich w Gorzowie Wielkopolskim, Kędzierzynie-Koźlu, Lublińcu i Wrocławiu.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy spotkaniem zapoznawczym o godz. 16.00. Ojciec Dyrektor Wiesław Chojnowski OMI serdecznie wszystkich przywitał i dziękując za przybycie przedstawił program sesji. Następnie w kaplicy Domu Misyjnego br. Daniel Kloch OMI poprowadził różaniec, po czym wszyscy udali się na kolację. Pierwszą konferencję o powstaniu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów i stowarzyszenia misyjnego wygłosił zdalnie o. Roman Tyczyński OMI. Wieczorne modlitwy rozpoczęły się od przedstawienia życiorysu głównego patrona kaplicy misyjnej bł. Mario Borzagi OMI przez o. Mateusza Zysa OMI i podzielenia się wrażeniami z przetransportowania relikwii z Trydentu do Poznania. Potem modlitwy poprowadziła s. Urszula Wasiak AM, a błogosławieństwa na zakończenie dnia udzielił o. Stanisław Oler OMI.

Sobotę rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek ku czci NMP i Mszą św. z homilią wygłoszoną przez o. Stanisława Olera OMI. Po śniadaniu odbyła się konferencja o biblijnych podstawach działalności misyjnej i zaangażowania świeckich w Kościele, którą poprowadził przez łącza internetowe o. Józef Wcisło OMI. Następnie uczestnicy sesji udali się do kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla na krótką modlitwę i wrócili, by zwiedzić bardziej dokładnie Dom Misyjny. Po południu wszyscy wysłuchali konferencji o. Pawła Zająca OMI, który połączył się z nami zdalnie, o historii placówek w Polskiej Prowincji i na misjach, a po koronce uczestnicy pojechali do archikatedry poznańskiej i do kościoła NMP. Na wieczorne modlitwy dołączył do nas o. Grzegorz Janiak OMI, misjonarz z Madagaskaru, który przebywa obecnie w Polsce.

W niedzielę grupa zelatorów ze stowarzyszenia Przyjaciół Misji odmówiła poranne modlitwy i po śniadaniu wzięła udział we Mszy św. w kościele parafialnym, którą sprawowali oo. Wiesław Chojnowski, Dariusz Buczek i Mateusz Zys z Prokury Misyjnej. Na zakończenie Eucharystii o. Wiesław rozdał zelatorom pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w sesji formacyjnej. Następnie odbyło się spotkanie z O. Dyrektorem w sali misyjnej, gdzie pokazana była prezentacja dotycząca struktur i działalności Prokury Misyjnej. Zjazd zakończyła s. Urszula krótkim przemówieniem i po wspólnej modlitwie wszyscy udali się na obiad kończący całą sesję. Napełnieni duchowo powrócili do swoich środowisk. Bogu niech będą dzięki.