W sobotę 13-go stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe Przyjaciół Misji w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Po wspólnym różańcu, który poprowadził brat Daniel Kloch OMI, nastąpiła Msza św. Głównym celebransem był o. Wiesław Chojnowski OMI, a kazanie wygłosił o. Stanisław Oler OMI. W domu katechetycznym został przygotowany poczęstunek, a s. Urszula Wasiak AM rozprowadzała pamiątki misyjne. Spotkanie zakończyło się modlitwą „Anioł Pański”, którą poprowadził o. Mariusz Piasecki OMI.