Poniżej prezentujemy nasze archiwalne projekty, zrealizowane w poprzednich latach dzięki wsparciu wszystkich ofiarodawców:

Szkoła św. Augustyna – Madagaskar

Szkoła pw. św. Augustyna jest położona na obrzeżach Toamasina w bardzo biednej dzielnicy o nazwie VERERY. Ludność zamieszkująca tę dzielnicę to głównie przybysze z południa wyspy. Mężczyźni zajmują się drobnym rzemiosłem, powożeniem rikszami i rybołówstwem tradycyjnym. Kobiety natomiast prowadzą małą sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby. Zarabiają też praniem bielizny, czy jako pomoc domowa. Ich domy są zbudowane z palm Ravenala i desek eukaliptusa. Bardzo mało jest domów murowanych. Szkoła natomiast jest murowana i gęsto otoczona tymi domkami. W dzielnicy jest dużo analfabetów, co sprawia, że szkoła pw. św. Augustyna jest dumą dla mieszkańców.

Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów od 10 do 25 roku życia. Są to dzieci od 4 klasy do klasy maturalnej. Jeszcze 4 lata temu rozpoczynało zaledwie 75 uczniów. Mimo skromnego wyposażenia klas, uczniowie i nauczyciele wkładają wiele starań, aby były jak najlepsze wyniki na świadectwach. Jednym z motywatorów jest darmowa wyprawka szkolna. Jednak bieda i brak stałej pracy zbierają swoje żniwo. Często rodziców nie stać na pełną opłatę i kompletne wyposażenie swoich dzieci. Jeżeli rodziców nie stać na opłatę, to po 2-3 miesiącach dziecko przerywa naukę. Jest też tak, że rodzice spisują specjalną umowę z dyrekcją o uiszczenie opłat w późniejszym terminie. Wyprawka wraz z czesnym na jedną osobę to 250.000 ar czyli ok. 260 zł.

Projekt wykonania oświetlenia – Kamerun

Nasz scholastykat OMI o nazwie Maison Yves-Plumey znajduje się na przedmieściach miasta Yaoundé. Zajmuje powierzchnię około dwóch hektarów, na której mieszka prawie 70 osób. Brak wystarczającego oświetlenia na zewnątrz, szczególnie w niektórych określonych miejscach, takich jak przestrzeń naszego budynku, nasz garaż i tylna strona budynków, budzi wiele obaw związanych z bezpieczeństwem.

Biorąc pod uwagę wysoki koszt energii elektrycznej zapewniającej odpowiednie oświetlenie, chcemy oświetlić te miejsca energią słoneczną. Ze względu na tę potrzebę zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Z naszej strony zgadzamy się ponieść koszty pracy.

Założenie instalacji elektrycznej w kościele… – Madagaskar

Zwracam się z prośbą do Prokury Misyjnej o sfinansowanie założenia instalacji elektrycznej, zasilanej energią słoneczną, w kościele. Zgodnie z wyceną jej koszt wraz z montażem wynosi 1650 Euro.

Drugim przedsięwzięciem wymagającym wsparcia jest remont domu oblackiego na misji. Nie ma w nim dostępu do wody, stałego dopływu energii elektrycznej oraz umeblowania. Koszt zakupu ołtarza, szaf, krzeseł oraz farb szacuje się na 1200 Euro.

Latarnie uliczne – Gniewań (Ukraina)

Jako wspólnota OMI w Gniewaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową z zakupieniem oświetlenia – latarnie uliczne, które będą umieszczone między kościołem parafialnym a centrum duszpasterskim, który jednocześnie jest domem zakonnym.

Podwórko potrzebuje oświetlenia, dlatego że większość naszych spotkań programu duszpasterskiego (katechezy dla dorosłych, Rycerze Kolumba, spotkania młodzieży, katechezy przygotowania do małżeństwa) odbywa się w centrum duszpasterskim po wieczornej Mszy Świętej, która kończy się po godzinie 19:00, a w porę zimową jest już ciemno i ślisko. Wystające kable, które są przeznaczone do montażu danych latarń (zgodnie z projektem, zatwierdzonym wcześniej) niszczeją i w niektórych miejscach już były wymieniane. Zwracamy się więc z wielką prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 7.020 PLN (1800 USD)

1. Osiem latarń naściennych, które będą umieszczone wzdłuż ściany od strony kościoła.
2. Pięć latarń słupów, które będą rozmieszczone po terytorium między kościołem a centrum duszpasterskim.

Zakup pralki – Gniewań (Ukraina)

Jako wspólnota OMI w Gniewaniu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakupie nowej pralki. Prośbę swoją motywujemy tym, że stara pralka, która była kupiona w 2007 r. jest już zużyta i wielokrotnie była remontowana i po krótkim czasie znowu się psuje. Nasz dom zakonny, który składa się z czterech kapłanów oblatów i centrum duszpasterskiego, który prowadzimy przy klasztorze, bardzo potrzebuje nowej pralki z następujących powodów:

Przyjmujemy często gości w naszym domu, dlatego jest potrzeba prania pościeli. Planujemy w marcu zorganizować „powołaniówkę” w naszym domu zakonnym (w miarę udanej akcji, będziemy dalej rozwijać w tym kierunku centrum duszpasterskie). Ze względu, że miejscową wspólnotę składającą się z czterech osób, pralkę potrzebujemy dla osobistego użytku. Zwracamy się z wielką prośbą o wsparcie finansowe w zakupie nowej pralki Bosh na 8 kg, w wysokości 2.535 PLN (650 USD).

Remont oratorium domu rekolekcyjnego – Obuchów (Ukraina)

Dom rekolekcyjny bł. Józefa Gerarda w Obuchowie zwraca się z prośbą o dofinansowanie wymiany wykładziny i odnowienia oratorium w domu rekolekcyjnym. Oratorium miejsce szczególne naszego domu rekolekcyjnego i dla naszych gości. To miejsce wyciszenia, konferencji, niejednokrotnie spotkania z Bogiem w Eucharystii. Miejsce jakie zasługuje na szczególną troskę.

Obecny stan oratorium wymaga wymiany wykładziny i odnowienia ścian. Ostatni remont był 12 lat temu. I od tego czasu „przewinęło się” przez nasz dom rekolekcyjny ok. 12.000 osób. Dlatego też dbając o komfort rekolektantów i walory estetyczne naszego domu jesteśmy zmuszenia dokonać niewielkich prac remontowych. Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w przeprowadzeniu tego projektu w wysokości 15.210 PLN (3.900 USD).