W ciągu ostatnich dwóch lat wolność religijna została naruszona w 61 krajach na całym świecie. Prawie 4,9 miliarda ludzi, a zatem ponad 62 procent światowej populacji, żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych lub bardzo poważnych naruszeń wolności religijnej” – wynika z raportu „Wolność religijna na świecie 2023” (Religious Freedom Worldwide 2023) Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Został on zaprezentowany dzisiaj w Berlinie – czytamy na portalu misyjne.pl.

W raporcie zaznaczono, że nie oznacza to, że wszyscy członkowie grupy religijnej są prześladowani w tych krajach. Jednak w wielu z tych krajów najbardziej dotknięte są mniejszości religijne. Autorytarne rządy, ale także ekstremizm islamski i nacjonalizm etniczno-religijny, są przede wszystkim odpowiedzialne za ograniczenia wolności religijnej.

Raport, który jest publikowany co dwa lata od 1996 roku, zawiera analizy regionalne, informacje ogólne i studia przypadków oraz obejmuje obserwacje w 196 krajach. W „czerwonej kategorii” PKWP donosi o prześladowaniach ze względu na wiarę w 28 krajach. Należą do nich Afganistan, Iran czy Korea Północna, ale także kraje afrykańskie, takie jak Burkina Faso, Mali, Sudan czy Libia. Po raz pierwszy w „czerwonej kategorii” pojawia się również Nikaragua. Szczególnie Kościół katolicki cierpi tam z powodu represji ze strony rządu prezydenta Ortegi.

W 33 innych krajach PKWP zaobserwowała dyskryminację ze względu na przynależność religijną w „kategorii pomarańczowej”. Tylko w dziewięciu krajach sytuacja w zakresie dyskryminacji, przestępstw z nienawiści i przemocy na tle religijnym uległa nieznacznej poprawie od 2021 r., w tym w Egipcie, Etiopii i Jordanii.

Florian Ripka, dyrektor wykonawczy PKWP w Niemczech zaznaczył, że jest to sygnał ostrzegawczy, „ponieważ trudna sytuacja w zakresie wolności religijnej jest wskaźnikiem, że inne podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność słowa lub udział w życiu politycznym, są również deptane”.

Od 2021 roku w 40 krajach na całym świecie ludzie są prześladowani lub zabijani za swoją wiarę. W samym Burkina Faso PKWP donosi o 3 600 ofiarach śmiertelnych w 2022 roku – prawie 10 dziennie. Według raportu, miejsca kultu i instytucje religijne zostały zaatakowane lub zdewastowane w 34 krajach od 2021 roku. Muzułmanie są również coraz bardziej prześladowani, na przykład w Indiach i Mjanmie, ale społeczności żydowskie na Zachodzie również były częściej celem ataków. Ograniczenie wolności religijnej dotyczy wszystkich religii.

„Kirche in Not” – Pomoc Kościołowi w Potrzebie – powstała w 1947 roku w celu zaspokojenia potrzeb uchodźców i wysiedleńców w powojennych Niemczech. Dziś jest papieskim stowarzyszeniem, które wspiera prześladowanych i zagrożonych chrześcijan w ponad 140 krajach na całym świecie, realizując około 6000 projektów rocznie.

Projekty pomocowe obejmują budowę kościołów i kaplic, wsparcie kształcenia seminarzystów, zakonników i świeckich katechetów, a także pomoc w nagłych wypadkach oraz transport dla duchownych i zakonników. W 2021 roku na swoje projekty na całym świecie PKwP zebrała ponad 130 mln euro.

Organizacja nie otrzymuje żadnych funduszy kościelnych ani publicznych, ale jest finansowana wyłącznie z darowizn. Praca nad projektami jest koordynowana w międzynarodowej centrali w niemieckim Königstein.

Źródło: misyjne.pl/KAI