Groby naszych rodaków rozsiane są po całym świecie. Przybyło ich po II wojnie światowej, gdyż większość uczestników tego konfliktu wybrała emigrację, co było spowodowane sytuacją polityczną po 1945r. Jednym z nich był były kapelan Polskich Sił Powietrznych o. płk Konrad Stolarek OMI – czytamy na portalu misyjne.pl.

Co roku we Francji w m. Haillicourt położonej w Pas de Calais organizowany jest duży zlot militarny, poświęcony wydarzeniom  z okresu II wojny światowej, a konkretnie, wyzwoleniu tych terenów przez wojska alianckie. W rejonie tym niegdyś z silnie rozwiniętym przemysłem górniczym, zamieszkuje duża grupa polonii francuskiej, potomków emigrantów ekonomicznych z lat 20-stych ubiegłego wieku. Właśnie jeden z nich – Freddy Musiala  V-ce Prezes VMA – Vehieles Militaires de l’Artios, którego wujkowie służyli w czasie wojny w 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, złożył propozycje uczestnictwa w zlocie Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Breda” przy Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców w Bielsku-Białej.

Fot. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Breda”

Propozycja ze strony francuskiej obejmowała też uczestnictwo orkiestry dętej, która miała swoimi występami uświetnić uroczystości związane z obchodami wyzwolenia poszczególnych miejscowości. W takim też składzie w 2022r  GRH „Breda” i orkiestra udaliśmy się do Haillicourt. Podczas licznych wystąpień, jako oddział zwarty, w mundurach historycznych 1D.Panc. i Royal Air Force, z naszywkami ‘POLAND” na rękawach, byliśmy serdecznie przyjmowani przez mieszkańców. Kontakty bezpośrednie ułatwiał fakt, że duża część gospodarzy mówiła w języku polskim.

Cmentarz w Vaudricourt

Podczas jednego ze spotkań otrzymałem informację, od uczestnika zlotu Antoina Tromskiego -rekonstruktora francuskiego, że w niedalekim Vaudricourt – powojennej siedzibie ojców Oblatów, jest pochowany kapelan 1 Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego. Z nim jako przewodnikiem udałem się na cmentarz. Po przybyciu na miejsce odszukałem przy pomocy Antoina grób o. Stolarka, oraz przy okazji mogiłę o. Alfonsa Stopy – kapelana 1 D. Panc. Wiadomości o pochowanych kapelanach W.P. były bardzo skromne, lecz obiecałem, że po powrocie do kraju zgłębię życiorysy obu zakonników i przy okazji następnej wizyty podzielę się wiedzą na ich temat.

Fot. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Breda”

Po powrocie podczas poszukiwań informacji o interesujących mnie kapelanach, nawiązałem kontakt z ks. Mariuszem Białobłockim – proboszczem parafii w Rychtalu – rodzinnej miejscowości o. Stolarka. W toku wymiany informacji zrodziła się myśl, aby upamiętnić postać o. płk. K. Stolarka, poprzez uroczyste złożenie wieńca na Jego grobie, przy okazji następnej wizyty we Francji.

Złożenie wieńców

1 września 2023r na cmentarzu w Vaudricourt odbyła się uroczystość złożenia wieńców na grobach ojców Oblatów, kapelanów W.P. – o. Alfonsa Stopy i o. Konrada Stolarka. Uroczystą asystę zapewniła kompania honorowa z G.R.H. „Breda”, oraz orkiestra O.S.P. Czernichów – Tresna pod dyrekcja kapelmistrza Szymona Bułki. Po odegraniu hymnu narodowego wieniec na grobie o. A. Stopy złożyła delegacja „Bredy” na czele z Wojciechem Łuszczkiewiczem – prezesem stowarzyszenia Maczkowców. Następnie po przemarszu kompanii pod grób o. kapelana K. Stolarka, wieniec z lotniczą szachownicą, przy dźwiękach werbla złożyli Lucjan Lubas i Paweł Kołaczyk. Warty honorowe przy mogiłach zaciągnęli członkowie G.R.H. „Breda”. Na koniec uroczystości orkiestra wykonała wiązankę piosenek wojskowych.

Fot. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Breda”

Na zakończenie tej relacji z radością mogę stwierdzić, że groby naszych rodaków są otaczane opieką i pamięcią miejscowej ludności. Na mogiłach znajdują się tabliczki wspominkowe, znicze oraz kwiaty. Niektórzy, jak wyżej wspomniany Antoine Tromski osobiście pamiętają o. Stolarka – swojego nauczyciela religii. O. płk K. Stolarek OMI  – kapelan polskich lotników, cichociemny, odznaczony VM , 2 KW oraz licznymi odznaczeniami brytyjskimi i francuskimi. Ze szczegółowym życiorysem o. K. Stolarka można zapoznać się na stronie internetowej Parafii w Rychtalu. O. Alfons Stopa OMI – kapelan 10 Pułku Dragonów w 1 Dywizji Pancernej, odznaczony VM, KW oraz odznaczeniami brytyjskimi i francuskimi. W bitwie pod Falaise bierze do niewoli 72 jeńców niemieckich.

Źródło: misyjne.pl