Kolejne spotkanie Przyjaciół Misji odbyło się u Misjonarzy Oblatów w Obrze. W niedzielę 4 lutego 2024r. o godz. 15.00 została odprawiona Msza św. z udziałem o. Dyrektora Wiesława Chojnowskiego OMI, którą koncelebrował o. Grzegorz Rurański OMI, proboszcz obrzańskiej parafii. Podczas kazania o. Wiesław opowiadał o swojej chorobie, z której został cudownie uzdrowiony, a w drugiej części s. Urszula Wasiak AM powiedziała o posłudze swoich sióstr i patronacie misyjnym. W trakcie poczęstunku swój program artystyczny zaprezentowały dzieci ze szkolnego Koła Misyjnego.