W lutym gośćmi na wtorku misyjnym byli oblaccy klerycy z Madagaskaru, którzy obecnie uczą się w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze. O godzinie 18.00 w parafii Chrystusa Króla w Poznaniu tradycyjnie odbyło się nabożeństwo misyjne, a zaraz po nim msza misyjna, podczas której Dawid i Ismael podzielili się świadectwem.

Opowiadali o swoim miejscu pochodzenia, rodzinie, wstąpieniu do zgromadzenia oraz o pierwszych wrażeniach z Polski, podkreślając przy tym, że nauka nowego języka nie jest dla nich łatwa, ale Polacy są bardzo serdeczni. Następnie klerycy podczas spotkania dla przyjaciół misji zaprezentowali zdjęcia przedstawiające Madagaskar, ich najbliższych oraz życie w seminarium. Całą prezentację oboje omówili po polsku (przy niewielkiej pomocy Prowincjała o. Marka Ochlaka OMI), za co zostali nagrodzeni przez wszystkich brawami.