Animacja misyjna w Szczepankowie odbyła się 7 lipca z udziałem o. dyrektora Wiesława Chojnowskiego OMI, o. Stanisława Olera OMI, brata Daniela Klocha OMI, dwóch kleryków z Madagaskaru oraz s. Urszuli Wasiak AM. Byli tam również o. prowincjał Marek Ochlak OMI oraz o. Piotr Bednarski OMI. Mimo zmiennej aury wiele osób wsparło dzieło misyjne i zapisało się do Przyjaciół Misji.

Fot. s. Urszula Wasiak AM / Prokura Misyjna
Fot. s. Urszula Wasiak AM / Prokura Misyjna
Fot. s. Urszula Wasiak AM / Prokura Misyjna
Fot. s. Urszula Wasiak AM / Prokura Misyjna
Fot. s. Urszula Wasiak AM / Prokura Misyjna