Zjazd Przyjaciół Misji rozpoczęliśmy w sobotę 19-go czerwca br. od modlitwy różańcowej o godz. 1030 w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem O. Wiesława Chojnowskiego OMI. W animacji misyjnej brał także udział O. Wojciech Banaszak OMI posługujący w Piatigorsku na terenie Rosji. Podczas spotkania przy kawie dzielił się on swoim doświadczeniem wiary i Bożego prowadzenia w chwilach próby. Głos zabrał również Brat Sebastian Jankowski OMI pomagający ubogim i bezdomnym na Ukrainie. Jego troska o najbardziej potrzebujących poruszyła wiele serc. Na zakończenie zjazdu odbyło się nabożeństwo czerwcowe w kościele św. Jerzego.

W niedzielę 20-go czerwca Misjonarze Oblaci zachęcali podczas każdej Mszy św. do wsparcia misji poprzez modlitwę i ofiarę. Przy wyjściu z kościoła przyjmowali także zapisy na nowych członków Stowarzyszenia Misyjnego Maryi Niepokalanej. Wiele zaangażowanych osób z parafii i okolicy pomagało w rozprowadzaniu pamiątek i specjałów gastronomicznych z terenów misyjnych, pobudzając zainteresowanie dziełem głoszenia Dobrej Nowiny na krańcach świata. Wszystko, czego doświadczyliśmy, ofiarujemy na większą chwałę Bożą.