Nagrodzeni medalem

Prokura Misyjna Misjonarzy Oblatów MN oraz o. Alojzy Chrószcz OMI zostali nagrodzeni medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Medal otrzymała również Sekcja Misjologii UKSW. Kapituła medalu…


Prokura w Zimnowodzie

W niedziele 18 lipca odwiedziliśmy parafię pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie. Reprezentantami Prokury Misyjnej byli s. Urszula oraz o. Wiesław Chojnowski, który głosił kazania, opowiadając o…


Misje w Biskupicach

Nie tylko na niedzielę do parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Biskupicach Wielkopolskich pojechał o. Wiesław Chojnowski. Z powodu nieobecności proboszcza, swoją pomocą służył już od poniedziałku, 5…


Animacja w Grodzisku

W niedzielę 20 czerwca 2021 roku Prokura Misyjna wybrała się po raz pierwszy na animację misyjną do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Kazania głosili o. Rafał Chilimoniuk,…


Zjazd we Wrocławiu

Zjazd Przyjaciół Misji rozpoczęliśmy w sobotę 19-go czerwca br. od modlitwy różańcowej o godz. 1030 w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli we Mszy św. pod…


Pielgrzymka na Święty Krzyż

Trzecia niedziela czerwca to dzień pielgrzymki Przyjaciół Misji Oblackich na Święty Krzyż z regionu ziemi kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej. W tym dniu do Relikwii Drzewa Krzyża Świętego…


Rekolekcje Przyjaciół Misji

Św. Józef z Nazaretu – Drogowskaz do Chrystusa, 7-11 czerwiec 2021 Tak brzmiał temat tegorocznych rekolekcji dla zelatorów, przyjaciół misji oblackich i kolporterów w Obrze. Frekwencja dopisała, więc…


Wznowienie spotkań misyjnych

Po półtorarocznej przerwie od maja tego roku wznowiliśmy wizyty w parafiach i spotkania przyjaciół misji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Już tradycyjnie w tym miesiącu zaplanowane były spotkania…