Św. Józef z Nazaretu – Drogowskaz do Chrystusa, 7-11 czerwiec 2021

Tak brzmiał temat tegorocznych rekolekcji dla zelatorów, przyjaciół misji oblackich i kolporterów w Obrze. Frekwencja dopisała, więc stworzyliśmy prężną grupę modlitewną. Nasz rekolekcjonista O. Daniel Biedniak OMI ukazywał nam na konferencjach różne aspekty życia św. Józefa i prowadził do głębszej relacji z Opiekunem Świętej Rodziny. Mogliśmy wpatrywać się w postawę skromnego przewodnika wiary, zasłuchanego w głos Boży i kroczącego w świetle Bożego Słowa po drogach codzienności. Przyglądaliśmy się powołaniu św. Józefa, które nie kończy się na jednym wezwaniu do konkretnego działania, ale polega na tym, że Bóg nieustannie powołuje go do czegoś nowego. Nas także zaprasza, byśmy stawali się ludźmi duchowymi, gotowymi do ofiarnej służby i umiłowania praw Bożych, przekazywanych w Kościele świętym. Jesteśmy wezwani do miłości wyrażającej się poprzez wierność, odpowiedzialność, sumienność i gorliwość, aby nasze świadectwo życia pociągało innych do Boga.

Rekolekcje były inspiracją do zaangażowania się wszystkich uczestników we wzajemne budowanie wspólnoty wiary. Każdy starał się otworzyć na potrzeby innych. Jedni spieszyli z ofiarną pomocą przy obsłudze, inni dzielili się swoimi talentami lektorskimi i wokalnymi, wielu emanowało wewnętrzną radością i podnosiło na duchu onieśmielonych. Wspólna modlitwa każdego dnia umacniała naszą jedność, a spotkania w kawiarence otwierały na nowe doświadczenia.

Był to czas owocnego pogłębiania więzi duchowych z Bogiem przez wstawiennictwo św. Józefa i aktywnego wypoczynku na łonie natury rozwijającego relacje międzyludzkie. Bogu niech będą dzięki.