W niedziele 18 lipca odwiedziliśmy parafię pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie. Reprezentantami Prokury Misyjnej byli s. Urszula oraz o. Wiesław Chojnowski, który głosił kazania, opowiadając o Madagaskarze. Zimnowoda to mała wioska koło Borku Wielkopolskiego, którą zamieszkuje 477 osób.

Miesiąc później, czyli 08 sierpnia ponownie zawitaliśmy w tej miejscowości ze Słowem Bożym. Zmieniły się jedynie osoby reprezentujące Prokurę Misyjną, jakimi byli wolontariuszka Roksana oraz o. Marian Lis – dyrektor Prokury Misyjnej. O. Marian podczas kazania opowiadał o swojej pracy na Madagaskarze przez 30 lat. Szczególnie zwrócił uwagę na swoje doświadczenie jako młodego misjonarza pracy z ludźmi trędowatymi.